Projektleitung


Vorname Name Telefonnummer E‑Mail
Dipl. Soz.wiss. Sebastian Jeworutzki 0234 32 22006 E-Mail Projektleitung
Prof. Dr. Cornelia Weins E-Mail Projektleitung